Sante در زبان فرانسوی به معنی سلامت می باشد.

مجموعه کلینیک های زیبایی سانته متشکل از پزشکان و متخصصان پوست ، مو و زیبایی و جراحان زیبایی در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید و هم چنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

یکی از مهم ترین هدف های تاسیس این مجموعه همانطور که از نام آن نیز بر می آید انجام خدمات زیبایی با اولویت قرار دادن سلامت فرد می باشد . چون امروزه یکی از مشکلات عمل های زیبایی که در کشور ایران در جریان است عوارض پس از عمل های زیبایی می باشد که مجموعه سانته باتوجه به دانش پزشکان ، متخصصان و مدیریت مبتنی بر علم روز همواره تلاش کرده تا در کنار زیبایی بخشیدن ، سلامت بخش جامعه نیز باشد

یکی از مهم ترین شعارهای مجموعه سانته که به آن جامه عمل پوشانده است آگاه سازی عموم مردم نسبت به مراقبت های زیبایی به صورت پیشگیرانه می باشد که دیگر نیازی به متحمل شدن هزینه عمل های زیبایی نباشد و جامعه از سلامت زیبایی برخوردار باشد.